Ahoana ny fihetseham-po amin'ny fahadiovan'ny asa?

Isika tsirairay dia tsy maintsy nihaona tamin'ny fiainana tamin'ny fitondran-tena tsy fantatra. Indraindray dia mahita izany isika avy eo, ary indraindray dia miatrika fahalemena amin'ny fifandraisantsika amin'ny tenantsika isika. Tsy dia mahafinaritra loatra izany ary te hanangana fifandraisana amin'ny fifanajana aho satria miaina anaty fiaraha-monina sivilizasiona. Saingy, na izany aza, misy olona vitsivitsy izay noana noho ny antony tsy mampiseho ny herisetra ataony ary manimba ny fihetsiky ny olona. Amin'ny fomba tsara indrindra, raha toa ianao ka afaka mijanona fotsiny amin'ny firesahana amin'ny olona toy izany, fa tsy misy foana izany. Ohatra, raha toa manosika ny tenany ao am-piasana ny tsy fahamendrehana, mila mahatakatra ny fomba hanehoan-kevitra amin'izany ianao.

Ahoana ny fihetsiky ny mpiara-miasa?

Mba hahafahanao miady amin'ny herisetra eo amin'ny adiresinao, dia ilaina aloha ny mampitombo ny fitiavan-tena ary manampy ny fahatokisan-tena. Tena sarotra ny mifidy olona iray tsy mahafehy tena amin'ny toe-javatra toy izany. Raha ny marina, ny tena asan'ny boor iray dia ny miala amin'ny fiadanan-tsaina. Raha hitany fa tsy misy fiantraikany aminao ny teniny, dia tsy hanana fanaraha-maso ny toe-draharaha intsony izy ary ho mora ny hanakivy azy amin'ny hetsika na andian-teny tsy ampoizina.

Ahoana ny fihetseham-po amin'ny tsy fahamendrehan'ilay mpampiasa?

Sarotra kokoa ny miady amin'ny fahadiovan'ny lehibeny, satria misy valiny mahavery ny vokany. Raha mendrika izany, dia mendrika ny mihaino mangina, tsy maka ny zava-drehetra ao am-po, ary manohy amin'ny adihevitra mandaitra. Raha misy fitondran-tena maloto mipoitra sy mitombina, dia tokony hangataka amim-pitandremana ny lohan'ny antony izany toe-tsaina izany.

Ahoana ny fihetseham-po amin'ny fahadiovam-pitondrantena eo amin'ny asan'ny mpanara-maso?

Etsy an-kilany ihany koa dia mety hisy olona tsy mahay mandanjalanja eo anelanelan'ny mpanara-maso izay mihomehy manoloana ny vondrona iray manontolo. Ny toe-tsaina toy izany amin'ny tenanao dia tsy azo avela hanatanteraka ny diany, raha tsy izany dia hitarika ho amin'ny fahafantarana fa tsy hampiasaina intsony ireo mpanohana hafa. Aza mila mamaly azy toy izany, satria hampiseho ny tsy fahaizanao izy. Tokony hahita ny tsy fahombiazany amin'ny asa ianao, ary miantso ny biraony, manondro azy ireo, ary manamarika fa tsy ela dia mety hisy fihenam-bidy, izay hianjera voalohany.